Jiřice

28.11.2011 15:23

Čekalo se zda se schůze zůčastní teď už bývalý předseda P-H-L Martin Mareš a objasní nám některé nejasnosti, nestalo se tak, a tak rada zasedla bez něj a shodla se jednohlasně na těchto bodech.

 • Blanka Tůmová (SDH Rynárec) byla zvolena účetní a zapisovatelkou na rok 2012.
 • Miroslav Šebesta (SDH Rynárec) byl zvolen za nového předsedu P-H-L !!!
 • Lukáš Voborník (SDH Bácovice) byl zvolen za místopředsedu a webmastera.
 • Petr Červený (SDH Kletečná) byl zvolen dalším místopředsedou.
 • Dále se projednávala časomíra na sezónu 2012
 • Z rozpočtu P-H-L budou zakoupeny 4* stopky

Další zasedání rady P-H-L se bude konat 26.1.2012 v Červené Řečici.

A projednávat se bude :

 1. Připadné návrhy úprav pravidel
 2. Hodnocení sestav kol
 3. Sponzoři na rok 2012
 4. Časomíra na rok 2012
 5. Termíny soutěží 2012

Schůze se zúčastnili :

 • SDH Rynárec
 • SDH Přáslavice
 • SDH Pacov
 • SDH Salačova Lhota
 • SDH Červená Řečice
 • SDH Bácovice
 • SDH Kletečná
 • SDH Jiřice